Vážení případní sponzoři,


charitativní organizace The Friends of Czech Heritage spouští sbírku na dokončení renovace historické budovy, která je používaná pro léčení osob se závislostmi. Náš projekt má za cíl napomáhat vyřešení dlouhodobých problémů osob se závislostmi pomocí zapojení jejich rodin za účelem společné léčby ve vhodném prostředí. Po dokončení bude zařízení pro pacienty a jejich rodiny poskytovat prostředí unikátní nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nadační fond Přátelé Českého Kultrního Děditství (NFPCKD) je spolupracující charitatní organizací Britské charity The Friends of Czech Heritage. NFPCKD je právnickou osobou založenou dle ust. §394 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, s adresou: Zahradní 314/8, České Budějovice 2, 370 05. Předseda Správní rady je Peter Kysel a další členové správní rady jsou Peter Jamieson a Jan Friedman


Obracíme se na české a mezinárodní sponzory, aby přispěli na projekt Mauricovny a ulehčili tak utrpení osob se závislostmi a jejich rodin.

Klikněte zde na darovací dokument (278KB PDF). Pro více informací kontaktujte prosím přímo mě, Petera Kysela, na adrese mauricovnapeal.gmail.com

PK SignatureSmall